Diskbänkar

Vi har diskbänkar för nedfällning och underlimning men även
heltäckande, traditionella bänkar. Leverantörer bl a Intra och
Nordic Tech.